header achtergrond

Privacy


1. De website van is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem bezocht worden m.u.v. de afgeschermde gedeelten waar een inlogcode en wachtwoord voor nodig is.

2. Indien u via deze website per email vragen aan stelt wordt uw naam en e-mailadres slechts gebruikt ter beantwoording van uw vraag of opmerking. Na beantwoording van uw email worden uw gegevens vernietigd.

3. Indien u via deze website, anders dan onder 2 wordt bedoeld, met contact wil treden en u geeft hierbij bepaalde persoonsgegevens op, worden deze persoonsgegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven.

4. Op de website van worden links naar andere websites vermeld. nog haar website(s) draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites evenals voor het privacy beleid van de betreffende bedrijven of instellingen.

5. De Kikkerkoning verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is.